Een belangrijke vaardigheid

Vermenigvuldigen en delen zijn belangrijke vaardigheden in het rekenonderwijs. In kerndoel 27 staat dat leerlingen aan het eind van de basisschool de tafels gememoriseerd moeten hebben. De leerlingen moeten de tafels kunnen dreunen, als rekenfeiten eruit ‘spugen’ om zo deze kennis toe te kunnen passen in allerlei andere rekenonderdelen.

Als kinderen de tafels moeilijk vinden

Zijn er kinderen in de klas die de tafels nog heel erg moeilijk vinden? Die de antwoorden maar niet kunnen onthouden, hoe vaak er ook geoefend wordt. Of zijn er kinderen die een tafelrij prima op kunnen dreunen, maar een losse tafelsom uit de rij alleen maar weten door weer van voren af aan te beginnen? Dat kost veel tijd en denkkracht! Sommige kinderen kunnen de tafels echt niet onthouden en maken dankbaar gebruik van een tafelkaart, waar alle antwoorden op te vinden zijn. Maar is dit nu wel echt een strategische oplossing?

Een oorzaak

De meeste kinderen die de tafels niet kunnen onthouden, hebben de bewerkingen tot 100 niet geautomatiseerd. Meestal zijn de bewerkingen tot 20 ook niet gememoriseerd. Zonder deze kennis is het lastig om de tafels te leren en te onthouden.
Sommige kinderen missen van nature het vermogen om feiten en rijtjes te automatiseren, bijvoorbeeld omdat ze auditief minder sterk zijn en meer visueel zijn ingesteld.

Een gevolg

Kinderen die de (deel)tafels niet gememoriseerd hebben, ondervinden veelal ook problemen bij het leren van de grote keer- deelsommen en bij het uitrekenen van de oppervlaktes en inhoudsommen. Zonder goede kennis van de (deel)tafels wordt het een hele klus om de breuken te leren, de procenten, verhoudingen, kommagetallen en schaal.

Leerkrachten maken zich zorgen

Maak je je als leerkracht zorgen over deze leerlingen in jouw klas. Vraag je je af waarom je de meeste kinderen uitstekend de (deel)tafels kunnen leren maar waarom dat bij sommige niet lukt? Vraag je je af waarom al je inspanningen, de extra instructies, de extra oefeningen zo weinig resultaat opleveren? Of vraag je je wel eens af waarom er geen effectieve materialen en hulpmiddelen zijn waarmee je deze kinderen wel verder kan helpen?

Voor leerkrachten die het belangrijk vindend dat alle kinderen de (deel)tafels beheersen, voor leerkrachten die de tafelkaart geen echte oplossing vinden en voor alle leerkrachten die vinden dat kinderen met de kennis van de (deel)tafels een sterke basis hebben voor het verdere rekenonderwijs, voor hen is er goed nieuws! Er is een strategische aanpak ontwikkeld die alle kinderen kan leren vermenigvuldigen en delen: Zo leer je vermenigvuldigen en delen!

Een oplossing!

Zo leer je vermenigvuldigen en delen is ontwikkeld om kinderen met automatiseringsproblemen de tafels en deeltafels te leren, zonder concreet materiaal en zonder hulp van een tafelblad. Zo leer je vermenigvuldigen en delen werkt met de vier handelingsniveaus uit het handelingsmodel zoals dat door Groenestijn, Borghouts en Janssen is beschreven in het boek Protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie (2011). Begrip van het concept vermenigvuldigen en de oplossingsprocedures nemen een belangrijke plek in, evenals drie contextmodellen om zo toe te werken naar het formele niveau waar kinderen kunnen vermenigvuldigen en delen, zonder afbeeldingen of modellen. Als kinderen in gedachten kunnen vermenigvuldigen en delen, volgt de fase van het oefenen tot de leerlingen de (deel)tafels geautomatiseerd en vervolgens gememoriseerd hebben. Dan gaan kinderen nog sneller rekenen en als kinderen sneller kunnen rekenen, hebben ze meer plezier in het rekenen, dan ontstaat er inzicht en kunnen kinderen de kennis van de (deel) tafels gaan toepassen in andere leerinhouden.

Teamtraining
De tafels; zo leer je vermenigvuldigen en delen kan als teamtraining geboekt worden (voor leerkrachten van groep vier en vijf, RT, IB en overig geïnteresseerde leerkrachten). Deze teamtraining bestaat uit twee workshops van 2 uur. De workshops worden op de eigen school gegeven.  

Individuele workshop
Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven voor een training in de aanpak 'De tafels; zo leer je vermenigvuldigen en delen'. Deze training wordt in het voorjaar van 2015 en/of najaar van 2015 op een locatie in Dokkum gegeven. De training bestaat uit twee workshop van 2 uur.  

Voor meer informatie en een prijsopgave kan gemaild worden met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.