Het vak rekenen

Het vak rekenen bestaat uit veel verschillende soorten leerstof, kennis en vaardigheden. Kinderen die moeite hebben met rekenen, vinden sommige onderdelen gemakkelijk, terwijl ze andere onderdelen juist weer erg lastig vinden. Sommige kinderen vinden alle leerstof moeilijk.

Waar hebben kinderen moeite mee? Wat zie je?

 • Het omdraaien van de getallen (zesendertig = 63)
 • Het optellen en aftrekken op de vingers uitrekenen, meestal stiekem
 • Het uitrekenen van sommen gaat heel langzaam, het rekenwerk komt daardoor meestal niet af
 • De (deel)tafelsommen niet kunnen onthouden, hoe vaak er ook geoefend wordt
 • Klokkijken
 • Sommen met tijd
 • Breuken
 • Procenten
 • Verhoudingsommen
 • Schaal
 • Kommagetallen
 • Verhaaltjessommen

Het gevolg van rekenproblemen kan zijn:

 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Minder of geen zelfvertrouwen
 • Met minder plezier naar school gaan
 • Geen zin meer hebben in leren
 • Driftbuien
 • Somberheid

Goed kunnen rekenen is belangrijk

Goed kunnen rekenen is belangrijk. Niet alleen om over te gaan naar een volgende groep. Het vak rekenen is op het voortgezet onderwijs zelfs een onderdeel van het van het examen. Rekenen is vooral belangrijk omdat het een taal is die we in het leven van alledag vaker gebruiken dan we ons misschien bewust zijn. We zijn aan het rekenen als we een recept moeten aanpassen, als we de korting van iets willen uitrekenen, als we willen weten hoeveel potten verf we nodig hebben om die ene muur te sausen, om de rente uit te rekenen van ons spaargeld of de hypotheek, als we willen weten hoeveel hekwerk we nodig hebben voor om de tuin, of hoeveel tegels voor het terras, als we willen weten hoeveel benzine we nodig hebben. Het is belangrijk dat ieder kind deze rekentaal leert verstaan en begrijpen, zodat elk kind zich thuis voelt en kan redden in onze maatschappij.

Een rekentraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren

Kinderen die een rekentraining volgen bij Praktijk Beeldend Leren, leren de rekentaal weer verstaan en begrijpen. Een rekentraining wordt heel precies afgestemd op wat een kind kan, niet kan, hoe het kind denkt en onthoudt en wat het nodig heeft.
Soms leren kinderen eerst weer de basis van het vak rekenen; het optellen en aftrekken tot 100. Praktijk Beeldend Leren heeft een unieke aanpak ontwikkeld om kinderen, met hulp van eierdozen en eieren op een snelle en succesvolle wijze te leren hoofdrekenen. Als kinderen deze basis geleerd hebben, gaat er meestal een wereld voor ze open. Ze hebben geen vingers meer nodig tijdens het rekenen, ze kunnen ‘in gedachten rekenen’, en merken dat dit veel sneller gaat. Dat geeft zelfvertrouwen en plezier in het rekenen. Als kinderen gemakkelijk tot 100 kunnen rekenen, dan is het rekenen tot 1000 of verder, helemaal niet moeilijk meer. Zelfs het leren van de tafels en deeltafels wordt dan een ‘eitje’. En als je de tafels goed beheerst, dan kun je ook gemakkelijk de breuken leren, de procenten, de oppervlakte of de moeilijke keersommen en grote staartdelingen.
Verhaaltjessommen leren betekent dat je goed moet lezen, dat spreekt voor zich. Maar het betekent vooral dat je moet weten wat alle getallen en symbolen in de verhaaltjes betekenen, wat ze voorstellen. Het verhaal van 34 x 15 is immers een heel ander verhaal dan het verhaal van 34 – 15. Kinderen die leren hoe je verhaaltjessommen moet uitrekenen, leren eerst orde scheppen in de chaos van het verhaal. Ze leren de rekentaal te vertalen naar het leven van alledag en andersom. Dat is belangrijk. Ons dagelijks leven bestaat immers voor een deel uit rekentaal. En het is fijn als je daar geen moeite mee hebt.

Reacties van ouders en kinderen die een rekentraining volgden:

…We zijn inmiddels anderhalf jaar verder, hij rekent normaal met de groep mee, wist eind vorig jaar zelfs een hoge B voor zijn CITO te behalen en ervaart cijfers en rekenen allang niet meer als zijn vijanden…

…Door wat ze leerde bij Ilse, kon ze op school haar normale instructie weer volgen en snapte het vaak zelfs sneller dan de rest. Ook dat was voor haar zelfvertrouwen natuurlijk super...

Het is fijn dat Ilse het goed uitlegt. Ze is heel aardig en je doet allerlei leuke dingen. Het kleien was het leukst (9 jaar).

….De toets die Ilse in het begin had afgenomen, werd ook nu weer afgenomen en wat een prachtig resultaat is er behaald. Hij had nu nog maar een achterstand van 6 maanden. Wij als ouders zijn superblij met dit resultaat en ook onze zoon vond dit zeer fijn….

…Toen heeft ze me de tafels geleerd en hoe ik deelsommen moet maken. Nu merk ik op school dat het gemakkelijker gaat als ik de tafels weet en weet hoe ik moet delen. Ilse geeft goed les, ze heeft geduld en blijft altijd aardig. Daarom was het ook heel leuk om les van haar te krijgen. Tabee... (14 jaar).

Werkwijze en kosten

Intakegesprek
Een rekentraining start met een intakegesprek waarin vastgesteld wordt waaruit de problemen met rekenen bestaan. Indien nodig worden er toetsen afgenomen en geanalyseerd. Na analyse van alle gegevens wordt er een begeleidingsplan gemaakt waarin het doel van de training, het plan van aanpak, de organisatie en het tijdsbestek staat beschreven. Indien er recente, relevante toetsgegevens over rekenen beschikbaar zijn, wordt er n.a.v. deze gegevens een plan geschreven. Het begeleidingsplan is een vrijblijvend voorstel en verplicht u tot niets. De kosten voor het vrijblijvende intakegesprek zijn € 75,-.

Rekentraining
Een rekentraining bestaat uit een begeleidingstraject van maximaal vier maanden, afhankelijk van persoonlijke doelen en achterstanden, de rekentraining start soms met een basistraining van een aantal uur aaneengesloten, gevolgd door een wekelijkse bijeenkomst van 60 minuten. De kosten zijn € 55,- per uur, dit is inclusief materialen en verslaglegging.

Huiswerk
Rekenen onder de knie krijgen, vraagt oefening. Daarom krijgt een leerling na iedere bijeenkomst een huiswerkplan mee waar thuis of op school geoefend wordt.